https://sportmedia.com.tm/habarlar/sisipas-us-open-daki-ustunlikli-yorisini-dowam-etdiryar/vRmdWNYMmvEehE9.jpg

Dünýäniň üçünji raketkasy, gresiýaly Stefanos Sisipas ABŞ-nyň Açyk çempionatynyň ikinji tapgyrynda fransiýaly Adriano Mannarino garşy korta çykdy.

2 sagat 45 minut dowam eden bu oýunda Sisipas garşydaşyny 6: 3, 6: 4, 6: 7, 6: 0 hasabynda ýeňdi we üçünji tapgyra ýol aldy.

Indi Sisipas indiki tapgyrda ispaniýaly Karlos Alkaraza garşy oýun geçirer.