https://sportmedia.com.tm/habarlar/dowletjan-yagsymyradowyn-bellatordaky-indiki-garsydasy-belli-boldy/GtXnuKudWdonBuR.jpg

Başa-baş söweş sungaty boýunça türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradowyň «Bellatordaky» indiki garşydaşy mälim boldy. Biziň ildeşimiz özüniň indiki tutluşygyny şwesiýaly Karl Albrektsson bilen geçirer.

«Bellator 268»-iň çägindäki bu tutluşyk, şu ýylyň 16-nji oktýabrynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda geçiriler.

Döwletjan Ýagşymyradow ýarym agyr agramda tutluşyklary geçirýän pälwandyr. Ol «Bellator» bilen geçen ýylyň dekabr aýynda iki tutluşyk üçin şertnama baglaşdy.

«Bellator 268» tutluşygynda duşuşjak pälwanlaryň sanawy: