https://sportmedia.com.tm/habarlar/barselona-kawani-bilen-gyzyklanyar/SShJEE89S51qsmg.jpg

«Mançester Ýunaýtediň» hüjümçisi Edinson Kawaniniň öňümizdäki gyşda toparyny üýtgetmegi ahmal.

AS-yň habaryna görä, «Barselona» urugwaýly futbolçyny ýanwar aýynda düzümine goşmak üçin gepleşiklere başlady. Hüjümçi täze toparynda özüne az mümkinçilik beriljekdigini bilse-de, toparyny üýtgetmäge garşy däl.

Kawaniniň 2020-nji ýylda «Mançester Ýunaýtede» erkin oýunçy hökmünde gelendigini ýatladýarys.